TELE'DRAMA PEOPLE

PEOPLE

Maia Maria Koleva

Maia Maria Koleva
Мая Мария Колева
Психолог, специалист по детско и ранно детско развитие, сертифициран специалист International Tetedrama Institute practicioner.
Мая е психолог с повече от 10 години опит в  консултирането и терапевтична работа с деца със специфични нарушения в развитието и емоционално-поведенчески особености , техните родители и възрастни.
Мая е бакалавър по психология, бакалвър по социална педагогика и магистър по детско-юношеска и училищна психология от Софийски университет.  Работи и продължава терапевтичното си формиране в направления -психодрама и групова терапия, аналитична психомотирика ,  и теледрама към International Teledrama Institute (ITI) , онлайн консултиране.
В последните 5 години Мая Мария Колева работи с бебета и малки деца като представител и инструктор в австралийската система за ранно-детско развитие „Kindyroo”.
Автор и водещ на тренинги  и терапевтични групи за деца и  родители на теми, свързани с родителството и взаимодействието между родители и деца.
Водещ на  групи за споделяне и емоционална подкрепа за майки на деца до 3г.