TELE'DRAMA PEOPLE

PEOPLE

Gabriela Kuzeva-Mancheva

Gabriela Kuzeva-Mancheva
Габриела Кузева-Манчева се е обучавала в Магистърската програма на НБУ в направление "'Психология на развитието".
Обучение в метода на Психодама терапия в Психодрама институт Д.Е.А.
Сертифицирана в International Tele'Drama Practitioner Level 2.
Работи с индививидуални клиенти във физическото пространство и интернет.