TELE'DRAMA PEOPLE

PEOPLE

Aneta Kalcheva

Aneta Kalcheva
Анета Калчева работи като психолог и обучител от 15 години, има опит както в корпоративния бранш и неправителствения сектор като обучител, фасилитатор и водещ на групи, а от 2015 г. и със собствена консултативна и
терапевтична практика, насочена към деца, родители и възрастни. Завършила е бакалавърска степен по психология СУ „Св. Климент Охридски“и магистатура по ”Артистични-психосоциални практики и психодрама" и Психология на развитието в НБУ. В продължаващо обучение за психодрама терапевт и директор ""Психодрама с деца". Гещалт терапевт. В обучителна група в метода Теле’Драма.