TELE'DRAMA PEOPLE

PEOPLE

Desislava Klochkova

Desislava Klochkova
Десислава Клочкова е педагог и магистър по детско-юношеска и училищна психология на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Завършила е приказкотерапия и детска терапия към ДППБ. Консултант е по позитивна психотерапия и в процес на обучение в когнитивно-поведенческа терапия. В работата си още прилага метода на детската психодрама на Alfons Aichinger и Walter Holl. Обучава се в метода Теле'Драма към International Tele'Drama Institut. Има над 12 години опит в работата с деца и юноши.