TELE'DRAMA PEOPLE

PEOPLE

Zhaneta Nikolova

Zhaneta Nikolova
Жанета Николова нарича себе си социален работник и се развива професионално в тази сфера 20 години. Търсенето
на отговори в работата я отвежда в група по психодрама и през 2018 година се дипломира като психодрама асистент.

Обучава се в метода Теле’Драма при д-р Даниела Симонс –президент на Американското общество по групова психотерапия и психодрама. Член е на Балканската асоциация по психодрама, социометрия и групова психотерапия. Завършила е български и руски език в ШУ „Еп. Константин Преславски“ и психология във ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий“. Обича да използва действени и експресивни методи при работата си с хора.