TELE'DRAMA PEOPLE

PEOPLE

Liliya Radeva Mireva

Liliya Radeva Mireva
Лилия Мирев е психодрама терапевт и има опит в работата с индивидуални клиенти и групи, както и като обучител на хора от помагащите професии. Определя себе си като терапевт, който притежава компетентна човещина.
Обучава се в метода Теле’Драма при д-р Даниела Симонс – президент на Американското общество по групова психотерапия и психодрама. Член е на управителния съвет на Балканската асоциация по психодрама, социометрия и групова психотерапия. Завършила е социални дейности и психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.